Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2009

Αποφθέγματα των Πατέρων


ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ κάποιοι ἀδελφοὶ τὸν ἀββᾶ Ἀντώνιο καὶ τοῦ λένε

- Πές μας ἕνα λόγο, πῶς νὰ σωθοῦμε;

Καὶ ὁ γέροντας τοὺς ἀπάντησε

- Ἀκούσατε τὴν Ἁγία Γραφή; Αὐτὸ σᾶς ἀρκεῖ.

Ἐκεῖνοι ὅμως τοῦ εἶπαν

- Θέλουμε ν᾽ ἀκούσουμε κι ἀπὸ σένα μιὰ συμβουλή, πατέρα.

Ὁ γέροντας λοιπὸν τοὺς ἀπάντησε

- Λέει τὸ εὐαγγέλιο, “ἂν κάποιος σὲ χτυπήσει στὴ δεξιὰ πλευρὰ γύρισε νὰ σὲ χτυπήσει καὶ στὴν ἄλλη”.

Ἐκεῖνοι τοῦ ἀπαντοῦν

- Αὐτὸ δὲν μποροῦμε νὰ τὸ κάνουμε.

Τοὺς λέει λοιπὸν ὁ γέροντας

- Ἂν δὲν μπορεῖτε νὰ γυρίσετε καὶ τὴν ἄλλη πλευρὰ τουλάχιστον ὑπομείνετε τὸ ἕνα χτύπημα.

Ἐκεῖνοι τοῦ ἀπαντοῦν

- Οὔτε αὐτὸ τὸ μποροῦμε.

Καὶ ὁ γέροντας λέει

- Ἂν οὔτε αὐτὸ δὲν μπορεῖτε, τότε μὴν ἀνταποδώσετε τὸ χτύπημα.

Ἐκεῖνοι πάλι τοῦ ἀπάντησαν

- Οὔτε αὐτὸ τὸ μποροῦμε.

Τότε ὁ γέροντας λέει στὸ μαθητή του

- Φτιάξε τους λίγο τραχανᾶ γιατὶ εἶναι ἄρρωστοι.

Καὶ σ᾽ ἐκείνους εἶπε

- Ἂν δὲν μπορεῖτε αὐτὸ καὶ δὲν θέλετε τὸ ἄλλο, τί νὰ σᾶς κάνω; Χρειάζεται προσευχή.[2]

Λόγια