Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

Tον νυμφώνα σου βλέπω ......

Tον νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον και ένδυμα ουκ έχω,

ίνα εισέλθω εν αυτώ˙ λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής,

φωτοδότα, και σώσον με.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου